REGULAMIN KONKURSU

§ 1

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą

CO KUPIĆ DZIECKU NA MIKOŁAJA? + KONKURS

” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest właściciel firmy ZieloneZabawki
3. Konkurs jest prowadzony na stronie Pamietnikmamy.pl (dalej „Strona Bloga”).

4. Fundatorem nagród jest właściciel firmy ZieloneZabawki

5. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od  17 do 24.11.2017

§ 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnicy”), które:

a. zapoznały się w warunkami Regulaminu

b. mają ukończone 18 lat

c. posiadają profil na portalu społecznościowym Facebook.pl

d. spełnią warunki opisane w § 1 ust.6.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Sponsora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Zadaniem Uczestników jest:

Odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe w komentarzu pod postem.

„Jaki wybrałabyś prezent dla dzieci pod choinkę ze sklepu Zielone Zabawki  i  dlaczego?” Odpowiedź na pytania w komentarzu pod tym postem.

2. Organizator konkursu nagrodzi 1 osobę.

3. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych Organizator wybierze zwycięzców.

4. Nagrodami w Konkursie są: Do wygrania

bon o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie zielone zabawki

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Nie ma nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Konkursie.

7. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia edycji

Konkursu w prywatnej wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook.com

8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Laureat powiadomiony o zdobyciu nagrody powinien w odpowiedzi przesłać adres pocztowy, na który Organizator ma przesłać zestaw

9. Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu promocji. Organizator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

10. Jeśli zwycięzca konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników nie zgłosi się, nagroda przepada.

§ 4

PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zwycięskich Zgłoszeń, z dniem wydania nagrody

zostają przeniesione na Organizatora przez Uczestnika, bez odrębnego wynagrodzenia, w

zakresie nieograniczonego w czasie wykorzystywania na wszelkich znanych polach

eksploatacji, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania

określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu

magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu

oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób;

publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i

reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez

Internet),modyfikowania jak i dokonywania opracowania utworu.

§ 5

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora do celów

związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te

dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu w celu: (I) realizacji

konkursu, (II) wyłonienia zwycięzców konkursu, (III) doręczenia nagród, (IV) wysyłania drogą

e-mail informacji związanych z konkursem.

2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych.

3. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników wyłącznie

podmiotom, które współpracują z nim przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie

niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia.

4. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Dane są

podawane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest do wglądu na Stronie Bloga.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu

konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad,

jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

3. Uczestnik konkursu, który nie spełni warunków określonych w regulaminie traci prawo do

ewentualnej nagrody.

5 comments

 1. Wkradł się mały błąd w regulamin- Pewnie miało być do 4.12.2013 😉

  6. Aby odebrać nagrodę, laureat konkursu skontaktuje się z organizatorem drogą mailową ([email protected]) do 04.12.2012. Po tym czasie nagroda przepada.

 2. 1. Rajstopki Milkofili marki Wola wykonane są z organicznej, mlecznej przędzy, która zawiera aminokwasy mające działanie antybakteryjne i pielęgnujące skórę naszego malucha. Natomiast rajstopki Tancell wykonane są z masy celulozowej drzewnej. Jest to materiał delikatny jak jedwab, mocny jak poliester, chłodny jak len oraz ciepły jak bawełna. Rajstopki te są idealne na każdą porę roku, gdyż zapobiegają przegrzaniu wrażliwej skóry dziecka.
  2. Przy wyborze rajstopek dla mojego maluszka kieruję się przede wszystkim wygodą dziecka. Rajstopki muszę idealnie przylegać do malutkiego ciała, nie mogą być ani za małe, ani za duże. Ważne jest także to, żeby gumka była na tyle elastyczna by trzymać rajstopki na miejscu nawet przy bardzo aktywnych zabawach. Ważne jest także to by były trzymały ciepło. Nie zapominajmy także o wyglądzie rajstopek. Może dla nas mam nie jest to, aż takie ważne, jednak jeśli maluchy mają nadrukowane przeróżne wzory są zaciekawione co to jest a to wpływa na ich rozwój i dobry humor.

 3. 1. Z czego zostały wykonane rajstopki Milkofili i Tencell marki Wola
  Rajstopki Milkofili są wykonane z naturalnej, mlecznej przędzy , Rajstopki wykonane są z innowacyjnej, organicznej przędzy pozyskiwanej z białka mleka.Milkofil zawiera bowiem aminokwasy, które mają działania pielęgnujące i antybakteryjne.
  rajstopki Tencel, które stworzone zostały z masy celulozowej drzewnej, które w naturalny sposób łączy wiele zalet. To materiał delikatny jak jedwab, mocny jak poliester, chłodny jak len, ciepły jak wełna i bardziej chłonny od bawełny.Rajstopki Tencel, podobnie jak Milkofil, absorbują wilgoć, a także posiadają doskonałe właściwości chłodzące, dzięki czemu chronią wrażliwą skórę malucha przed przegrzaniem czy odparzeniami.

  2. Czym kierujesz się przy wyborze rajstopek dla swojego dziecka
  Przy wyborze rajstopek kieruje sie na pierwszy miejscu jakoscia , wygoda , aby gumka w pasie nie sciagala za bardzo zeby nie drażnily wygoda i wyglad

Dodaj komentarz