Na czym polega program rodzina 500plus?

Coraz więcej dostaje od Was pytań dotyczących programu – „Rodzina 500plus”. Mam nadzieje, że przytoczone informacje pomogą Wam i rozwieją Wasze wątpliwości w związku z nowym programem. Na czym polega program Rodzina 500plus – Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich od 2016 roku?

4 września wzięłam udział w warsztatach „Narada Rodzinna” w Kancelarii Premiera. Tematyka dla mnie ważna i interesująca z punktu widzenia merytorycznego. Zmiany jakie wchodzą od nowego roku dla części z Was nie koniecznie mogą się wydawać proste i zrozumiałe. Kiedy sama po raz pierwszy wczytywałam się w nowe regulacje nie do końca wszystko było dla mnie jasne. Po warsztatach i rozmowach z ekspertami z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mam pewność, że będę mogła wam pomóc jak znowu zostanę zasypana pytaniami, kazusami i stanami faktycznymi do rozwiązania. Podobna sytuacja miała miejsce kiedy dwa lata temu wchodziły w życie nowe przepisy […]

Jakie zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich?

Urlopy rodzicielskie dla wszystkich od 2016 r. Z urlopów rodzicielskich obecnie mogą korzystać jedynie osoby opłacające składki. To matki i ojcowie zatrudnieni na umowach o pracę oraz na zleceniach (o ile opłacają dobrowolne składki). Planuje się by od przyszłego roku wsparcie finansowe przez rok po urodzeniu dziecka otrzymywały także osoby, które ze względu na swoją sytuację zawodową nie mogą korzystać z urlopów rodzicielskich. To blisko 125 tys. osób. Rodzice przez rok od urodzenia dziecka będą dostawać na rękę 1 tys. zł nowego świadczenia rodzicielskiego. W przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być wydłużony nawet do 71 tygodni. Od momentu […]

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Dzieci legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, po osiągnięciu odpowiednio 18. lub 25. roku życia otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mogą korzystać z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in.  z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub […]

Urlop wychowawczy – nowelizacja przepisów

Często dostaje od was pytania dotyczące urlopu wychowawczego, dlatego informacje poniżej z pewnością przybliżą wam ten temat. Od 1 października 2013 roku obowiązuje nowelizacja Kodeksu pracy, której celem jest dostosowanie do prawa Unii Europejskiej polskich przepisów dotyczących urlopu wychowawczego. Z dłuższych urlopów mogą korzystać nie tylko osoby zatrudnione na etatach, ale wszyscy opłacający składki na ubezpieczenie chorobowe. To np. osoby pracujące na umowach zleceniach czy prowadzące własną działalność. Urlop wychowawczy udzielany jest pracownikowi zatrudnionemu co najmniej 6 miesięcy (do stażu pracy wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia pracownika) na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia. […]

Czat z Ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wczoraj, tj. 24.04.2014  na fanpagu PamietnikMamy – Blog odbył się czat  #urlopy rodzicielskie z ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w czacie na fanpagu, przedstawiam zapis wszystkich pytań czytelniczek bloga i odpowiedzi, których udzieliła Pani ekspert. Może któryś z przypadków będzie dotyczył również Ciebie ? Pytania czytelniczek z czatu, który odbył się wczoraj w godzinach 11:00-12:00 na fanpagu PamietnikMamy.pl Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: W październiku kończy mi się macierzyński. Jestem na umowie na czas nieokreślony, mąż na stażu tylko przez pól roku. Czy po macierzyńskim będzie należał się rodzicielski płatny ? Ekspert MPiPS: […]

„Chwile Ojca i Dziecka” – Konkurs na stronie www.rodzina.gov.pl

Jesteś ojcem, który zdecydował się na wzięcie urlopu ojcowskiego? Dobrze sprawdzasz się w roli taty, ale już wiesz, że ojcostwo ma swoje blaski i cienie? Poznałeś jasne i ciemne strony „siedzenia z dzieckiem w domu”? Jesteś matką, która podzieliła się urlopem macierzyńskim ze swoim partnerem? Już wiesz, że tata zawsze sobie poradzi i przestałaś co chwilę dzwonić do domu, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku? Twój partner niespodziewanie przestał używać sformułowania „siedzieć w domu”? Jesteś tylko obserwatorem, ale nie możesz wyjść z podziwu, jak doskonale radzi sobie z opieką nad dzieckiem Twój przyjaciel, sąsiad lub brat, a nawet zazdrościsz maluchowi […]

Na stadionie narodowym odbędzie się Kongres Ojców – Kiedy? Szczegóły w poście!

Konferencja „Kongres Ojców” odbędzie się w dn. 19 grudnia 2013 r. na Stadionie Narodowym przy Alei Księcia Józefa Poniatowskiego 1 w Warszawie. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są również na stronie www.kongresojcow.pl Tematyka Kongresu Podczas Kongresu będzie poruszana tematykę dotyczącą obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie uprawnień pracowniczych przysługujących pracującym rodzicom w związku z urodzeniem dziecka. Jak zaplanować urlop? Kiedy można go wykorzystać? Co można zyskać? Podczas Kongresu na pewno uzyskasz szczegółowe praktyczne informacje nt. możliwości realizacji uprawnień przysługujących pracującym rodzicom w związku z urodzeniem dziecka oraz opis korzyści, jakie w związku z urlopami rodzicielskimi, zyskują rodzice oraz pracodawcy. W czasie […]

Czat z Ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wczoraj, tj. 07.11.2013  na fanpagu PamietnikMamy – Blog odbył się czat o #wychowawczy „Za kogo opłacimy składki” z ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Celem nowelizacji ustawy jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Nowelizacja wprowadza rozwiązania mające wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Nowe przepisy są konsekwencją zmian związanych z wydłużeniem wieku emerytalnego. Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi […]

Dowiedz się więcej na temat funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjny to pomoc materialna udzielana przez państwo osobom, których płatnicy alimentów okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. Kto może skorzystać? Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: gdy osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole do 25 roku życia bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują […]

W jaki sposób ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych?

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują na wniosek. Formularze wniosków oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń udostępnia podmiot realizujący świadczenia rodzinne. Świadczenia rodzinne realizuje co do zasady organ właściwy czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Realizacja świadczeń rodzinnych może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. […]

Dowiedz się więcej na temat zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 1)  77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia; 2) 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia; 3) 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; opiekunowi faktycznemu dziecka; osobie uczącej się (pełnoletnia sierota lub uprawniona do alimentów od rodziców). Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom i opiekunom, do ukończenia […]

Urlop rodzicielski – 50 pytań do eksperta

19 września miałam przyjemność przy wsparciu  eksperta z Kancelarii Premiera zapoczątkować  cykl  czatów na których eksperci będą odpowiadali na pytania obecnych i przyszłych MAM! Temat urlopu rodzicielskiego wzbudził u Was duże zainteresowanie. W czwartkowym czacie na fanpagu Pamietnik Mamy z Panią Bożeną Lenart z Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej pojawiły się od was aż 52 pytania! Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w czacie na fanpagu, przedstawiam zapis wszystkich pytań czytelniczek bloga i odpowiedzi, których udzieliła Pani ekspert. Może któryś z przypadków będzie dotyczył również Ciebie :)? Jeżeli masz jeszcze pytania dotyczące urlopu rodzicielskiego możesz zadać je mnie pod […]

Urlop rodzicielski – Czat z rządowym ekspertem

Już 19 września o godz 12:00  – Blog PamietnikMamy.pl  i Kancelaria Premiera   organizują czat z  rządowym ekspertem! Ile urlopu rodzicielskiego przysługuje mamie i tacie? Jak dostać dofinansowanie  na pierwsze mieszkanie? Czym jest instytucja dziennego opiekuna? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć na nowej rządowej stronie www.rodzina.gov.pl Strona Rodzina.gov.pl powstała przy współpracy: ministerstwa zdrowia, ministerstwa pracy, ministerstwa edukacji, ministerstwa transportu oraz kancelarii premiera – czyli instytucji zaangażowanych w realizację prorodzinnych projektów rządu. Jest to tzw. wersja beta, którą będzie systematycznie ulepszana i uzupełniana. W serwisie znajdziecie informacje o tym jak państwo pomaga rodzinom na różnych etapach życia: •    przy […]

Porady Prawo Pracy – Prawna ochrona kobiet w ciąży i nie tylko!

Masz pytanie dotyczące Prawa Pracy a w szczególności ochrony kobiet w ciąży, w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego!   Zadaj pytanie  klikając    > TU <      >> UWAGA <<     Z uwagi na fakt iż o ostatnim czasie   otrzymałam  od Was ponad 400 pytań. Oczekiwanie na odpowiedz to ok 30 dni.  Proszę o cierpliwość! Wybaczale nie dam rady szybciej  odpowiedzić na Twoje pytanie 🙁  …. * Znajdziesz mnie również serwisie eDziecko.pl  należącego do Agory – gdzie jestem ekspertką pomagającą w tematyce  Prawa Pracy!