Czat z Ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wczoraj, tj. 07.11.2013  na fanpagu PamietnikMamy – Blog odbył się czat o #wychowawczy „Za kogo opłacimy składki” z ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Wszystko to za sprawą nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Celem nowelizacji ustawy jest zrównanie praw ubezpieczonych w czasie sprawowania opieki nad dziećmi niezależnie od rodzaju zatrudnienia. Nowelizacja wprowadza rozwiązania mające wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Nowe przepisy są konsekwencją zmian związanych z wydłużeniem wieku emerytalnego.

Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki na ubezpieczenie społeczne w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Ustawa przewiduje, że m.in. przedsiębiorcy i zleceniobiorcy sprawujący opiekę nad dziećmi będą mogli skorzystać z rozwiązań analogicznych do tych przysługujących pracownikom na mocy przepisów Kodeksu pracy dotyczących urlopu wychowawczego. Oznacza to, że z budżetu państwa będą za te osoby opłacane składki emerytalno-rentowe przez okres do 3 lat, nie później niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia.

Nowe przepisy wprowadzają różne podstawy wymiaru składek dla osób, które zrezygnowały z pracy, aby zająć się wychowaniem dzieci. Dla osób z co najmniej 6-miesięcznym stażem ubezpieczeniowym bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem będzie to co do zasady 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Natomiast w przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny podstawa wymiaru składek wyniesie 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, za osoby z minimum półrocznym stażem ubezpieczeniowym budżet państwa zapłaci składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. W pozostałych przypadkach, tj. osób dotąd nieubezpieczonych, ze stażem krótszym niż 6 miesięcy oraz bezrobotnych, finansowane będą tylko składki na ubezpieczenie emerytalne.

Osoby, które nie były dotychczas ubezpieczone, będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeśli wybiorą KRUS, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Nowelizacja zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym.

W ustawie przewidziano też zmiany dotyczące prawa do zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych w KRUS – podwyższony został wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS.

źródło: www.sejm.gov.pl

Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w czacie na fanpagu, przedstawiam zapis wszystkich pytań czytelniczek bloga i odpowiedzi, których udzieliła Pani ekspert. Może któryś z przypadków będzie dotyczył również Ciebie 🙂 ?

Pytania czytelniczek z czatu, który odbył się 07.11.2013 w godzinach 11:00-13:00 na fanpagu PamietnikMamy.pl

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Witam od pewnego czasu nurtuje mnie pytanie dlaczego mamy będące na krusie niemogą korzystac z takiego uprlopu?

Ekspert MPiPS: Mamy ubezpieczone w krus mogą podlegać ubezpieczeniu społecznemu w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku do lat 5, nie dłużej niż przez 3 lata. stosowne informacje są na stronie krus.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Jestem aktualnie na urlopie rodzicielskim, wychowawczy mi nie przysługuje iż utraciłam zatrudnienie, stąd moje pytanie, czy na urlopie rodzicielskim przysługuje mi ubezpieczenie zdrowotne z ZUSu? Słyszałam że tej składki ZUS właśnie nie opłaca.

Ekspert MPiPS: W okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego osobie przysługuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, nie jest za nią jednak odprowadzana składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: witam z dniem porodu zostałam zwolniona z pracy obecnie jestem na urlopie macierzyńskim płatnym czy po jego zakonczeniu nalezy mi sie urlop wychowawczy i na jakich warunkach

Ekspert MPiPS: urlop wychowawczy przysługuje jedynie pracownikom, po ustaniu zatrudnienia może Pani skorzystać z prawa do ubezpieczenia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. wcześniej jednak należy zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy w celu ustalenia ewentualnego prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Ile może trwać taka opieka nad dzieckiem? Jak wygląda procedura uzyskania?

Ekspert MPiPS: Osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, zgodnie z ustawą podlega ubezpieczeniom społecznym przez okres do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 lat (w przypadku rodziców dzieci niepełnosprawnych odpowiednio 6 lat i 18 rok życia). Należy złożyć oświadczenie o zamiarze podlegania w oddziale ZUS właściwym wg miejsca zamieszkania.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Czym się różni urlop wychowawczy od sprawowania opieki nad dzieckiem?

Ekspert MPiPS: Urlop wychowawczy to urlop udzielany przez pracodawcę pracownikowi na podstawie przepisów Kodeksu pracy. „Okres sprawowowania opieki nad dzieckiem” zawarty w nowych przepisach, dotyczy osób, które nie są pracownikami i nie mają prawa do urlopu wychowaczego.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Witam, czy osoba bez pracy, nie zarejestrowana jako bezrobotna może uzyskać urlop wychowawczy? Czy podczas tego urlopu opłacane są składki?

Ekspert MPiPS: Osoba bezrobotna nie może uzyskać urlopu wychowawczego, bo udziela go pracodawca pracownikowi.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Jaka jest moja sytuacja jezeli podczas uropu macierzynskiego nastepuje likwidacja mojego stanowiska pracy… Czy w tym momencie nadal przysluguje mi urlop platny i czy po powrocie od razu jestem zwolniona czy pracodawca musi zapewnic mi nowe stanowisko???

Ekspert MPiPS: ma Pani prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu, dodatkowemu urlopowi macierzyńskiemu i rodzicielskiemu o ile złozyła Pani wnioski o taki urlop lub odpowiednio o wypłatę takiego zasiłku.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Kiedy jest płatny urlop wychowawczy i gdzie to trzeba załatwić? Bo kiedyś mnie poinformowano że urlop wychowawczy jest bezpłatny i nie ma możliwości otrzymywania z tego tytułu jakichkolwiek pieniędzy, a trochę po tym czasie okazało się że jednak ktoś tam dostaje pieniądze będą na urlopie wychowawczym, dlatego też nie mam pojęcia czy mi się należą jakieś pieniądze będąc na tym urlopie czy nie? Z góry dziękuję za informację.

Ekspert MPiPS:chodzi prawdopodobnie o świadczenia rodzinne. w tej sprawie należy zwrócić się do urzędu gminy

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Witam, czy składki będą automatycznie wpłacane na konta emerytalne, czy konieczne jest złożenie stosownych wniosków? jestem osobą nieubezpieczoną, wychowuje dwoje dzieci w wieku 2,5 roku i 4 miesiące, jak mogę skorzystać z opłacania składek emerytalnych przez państwo?

Ekspert MPiPS: Pownna się Pani zgłosić do oddziału ZUS właściwego wg miejsca zamieszkania i złożyć właściwe oświadczenie. Bo tylko w takim przypadku ZUS będzie miał informację, że chce Pani skorzystać z takiego ubezpieczenia.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl:Czy osoba korzystająca z renty rodzinnej i studiująca, pracująca na umowe zlecenie ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

Ekspert MPiPS: Urlop macierzyński dotyczy tylko pracowników. Natomiast zleceniobiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym w tym chorobowemu ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, o ile urodzi w okresie ubezpieczenia. Student do ukończenia przez niego 26 roku życia nie podlega ubezpieczeniom z tytułu wykonywania umowy zlecenia.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: jak gdzie i kiedy można zacząć załatwiać sprawy dotyczące ubezpieczenia opłacanego przez państwo,jestem ubezpieczona w KRUS od 1,5 roku jako domownik

Ekspert MPiPS:szczegółowe informacje oraz wzory oświadczeń znajdują się na stronach KRUS

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Witam! mam pytanie odnośnie opłacania składek społecznych ale w trakcie przebywania na zasiłku macierzyńskim. Jestem osobą zatrudnioną na umowę o pracę, która jednak wygaśnie w dniu porodu, prowadzę także działalność gospodarczą, z racji której opłacam składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja z opłacaniem składek w trakcie macierzyńskiego. Z góry serdecznie dziękuję.

Ekspert MPiPS: w przedstawionej sytacji podlega pani ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, nadal powinna pani opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w związku z prowadzoną działalnością

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Prowadząc działalność gospodarczą i korzystając z urlopu rodzicielskiego można później zostać „osobą sprawującą osobistą opiekę nad dzieckiem”, taką możliwość dają zmiany, które pojawiły się jakiś czas temu. 1. Jak formalnie należy to załatwić? 2. Ile czasu ma się na załatwienie wszystkich niezbędnych formalności? 3. Co w przypadku, jeśli w trakcie tego urlopu zajdzie się w ciążę?

Ekspert MPiPS: po zasiłku wypłacanym za okres urlopu rodzicielskiego ma pani prawo skorzystać z ubezpieczenia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. W tym celu powinna pani złożyć oświadczenie w zus o takim zamiarze i jednocześnie zawiesić prowadzenie działaności. oświadczenie jest do pobrania na stronach www.zus.pl i w oddziałach ZUS na terenie kraju. Urodzenie dziecka w trakcje „sprawowania opieki” nie skutkuje wypłatą zasiłku macierzyńskiego – w tym czasie bowiem nie podlega pani ubezpieczeniu chorobowemu.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: Czy osoba prowadząca działalności gospodarcza i korzystajaca wg nowych nowymi przepisami z urlopu wychowawczego, będzie mogła dalej prowadzić firme lub pracować na etacie i wychowywać dziecko?

Ekspert MPiPS: warunkiem skorzystania z ubezpieczenia za okres sprawowania opieki jest zaprzestanie jakiejkolwiek działaności zarobkowej

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl:co z ludzmi zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenie czy o dzieło?

Ekspert MPiPS:warunkiem skorzystania z ubezpieczenia za okres sprawowania opieki jest zaprzestanie jakiejkolwiek działaności zarobkowej.

Czytelniczka bloga www.PamietnikMamy.pl: czy urlop wychowawczy dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą?

Ekspert MPiPS: okres opieki nad dzieckiem skutkujący ubezpieczeniami jest rozwiązaniem analogicznym, ale nie tożsamym z urlopem wychowawczym, i jest to propozycja kierowana właśnie do osób, które zawieszą działalność w celu sprawowania opieki nad dzieckiem

 

Czat z Ekspertem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
5 (100%) 1 głosów

Udostępnij:

1 comment

  1. Dziękuje za odpowiedz na nurtujące mnie pytanie!

    Pozdrawiam Cię Aniu i dziękuję za takie akcje!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.