Tata a urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach

Kochani, w związku z tym, że wśród czytelników bloga są również tatusiowie. Dzisiaj kontynuacja serii pytań i odpowiedzi dotyczących urlopu rodzicielskiego. Tym razem na tapecie Tatuś – zobacz najczęściej zadawane pytania w serwisie http://rodzicielski.gov.pl/ Czy jeśli w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego pracownicy – mamie dziecka, która z niego korzysta kończy się umowa o pracę, aby zachować pozostałe tygodnie tego urlopu powinien je wykorzystać ojciec dziecka? Tak. Niemniej jest to możliwe pod warunkiem, że tata dziecka sam jest pracownikiem oraz że część urlopu rodzicielskiego, niewykorzystana przez mamę dziecka w związku z ustaniem jej zatrudnienia, wyniesie 8 tygodni lub więcej. W takiej […]

Niania – jedna z form opieki nad małym dzieckiem

Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza że opiekuje się tylko jednym dzieckiem lub rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale również rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Co ważne, niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia do 3 roku życia, wyjątkowo do 4 roku życia) i przez okres czasu dostosowany do potrzeb dziecka i rodzica, co jest określone w umowie zawieranej między nianią a rodzicami. 1) Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania zatrudniana jest przez rodziców dziecka na podstawie umowy uaktywniającej, zawieranej w […]

Dzienny opiekun – jedna z form opieki nad małym dzieckiem

Podobnie jak w przypadku żłobka i klubu dziecięcego także instytucja dziennego opiekuna ma pomóc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (sprawowaniem opieki nad dziećmi). W czasie, gdy rodzice nie mogą sprawować opieki nad dzieckiem z powodu np. pracy zawodowej, mogą je powierzyć opiece dziennego opiekuna. Opieka sprawowana jest w warunkach domowych, a czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna efektywniej dopasowany do czasu pracy rodziców. Dzienny opiekun zapewnia dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną uwzględniając przy tym wiek, indywidualne potrzeby oraz rozwój psychomotoryczny dziecka. Dziecko pozostawione pod opieką posiadającego odpowiednie kwalifikacje dziennego opiekuna, uczy się i rozwija. Dziecko to […]

Klub dziecięcy – jedna z form opieki nad małym dzieckiem

Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, jednak w mniejszym zakresie z uwagi na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną opiekę, ale również wychowuje się i poprzez zabawę (pod kierunkiem odpowiednio przygotowanej kadry), uczy nowych doświadczeń i umiejętności. 1) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do klubu dziecięcego? Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do klubu dziecięcego w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy […]

Żłobek jedna z form opieki nad małym dzieckiem

 Rozpoczynam cykl artykułów promowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na temat form opieki nad małym dzieckiem. Dzisiaj na tapecie Żłobek. źródło: http://rodzicielski.gov.pl/ Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków […]

Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach! Urlop rodzicielski

Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach! Jeśli koniec urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu. Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. korzystało się z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem […]

Urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach

Czy można skorzystać z rocznego urlopu związanego z urodzeniem dziecka z prawem do zasiłku w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli dziecko urodziło się w czerwcu 2013 r.? Nowe przepisy przewidują, że począwszy od dnia 17 czerwca 2013 r., wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, z prawem do zasiłku w wysokości 80 % przez cały okres tych urlopów, można składać najpóźniej 14 dni po porodzie.  Jeśli więc dziecko urodziło się przed 4 czerwca 2013 r. nie jest możliwe skorzystanie z takiego wariantu urlopu, […]

Pytania dotyczące nowego urlopu rodzicielskiego

Tak jak obiecałam przy okazji wpisu Ministerstwo Promuje Urlop Rodzicielski będę publikować na blogu od czasu do czasu nurtujące pytania dotyczące nowych przepisów, które wejdą w życie z dniem 17 czerwca 2013 r. Może któreś z nich będzie dotyczyło akurat Twojego indywidualnego przypadku!  Źródło: rodzicielski.gov.pl Poniżej kilka z nich: W jakim przypadku będzie można pobierać zasiłek macierzyński w wysokości 80%? Zasiłek w takiej wysokości będzie przysługiwać jeśli nie później niż 14 dni po porodzie zadeklaruje się chęć wykorzystania wszystkich 52 tygodni urlopu związanego z narodzinami dziecka. Jak się o niego ubiegać? Nie później niż 14 dni po porodzie należy złożyć […]

Procedura wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

 Jeżeli mieszkasz np w Irlandii, jesteś w ciąży i planujesz urodzić dziecko właśnie tam, nie musisz przyjeżdżać do Polski w celu rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i nadanie nr PESEL. Możesz to zrobić za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie. Podaje link do stronki gdzie uzyskacie wyczerpujące informacje: http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/cywilno-prawne/umiejscowienie_aktu_urodzenia Dokumenty konieczne do umiejscowienia (zarejestrowania) zagranicznego aktu urodzenia w polskich urzędach stanu cywilnego:   •    Podanie ( pobierz podanie) do pobrania na stronie pod wskazanym wyżej linkiem •    Wniosek do Kierownika USC o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia ( pobierz wniosek) do pobrania na stronie pod […]

Ministerstwo promuje urlop rodzicielski!!!

  Zmiany przepisów dotyczące urlopu rodzicielskiego budzą wiele wątpliwości. Mnie nasuwa się masa pytań i zapewne innym rodzicom, których kwestia ta dotyczy również. Stąd też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło wyjść nam na przeciw i stworzyło portal o nazwie rodzicielski.gov.pl Ma on za zadanie rozwiać nasze wątpliwości dotyczące urlopu rodzicielskiego i udzielić nam stosownych informacji na temat nowych przepisów. Zgodnie z założeniami ustawa z dnia 28 maja 2013 roku ma wejść ostatecznie w życie 17 czerwca 2013 r., a nie jak wcześniej to komunikowano od 1 września 2013 r. Uważam ten nowy portal za bardzo pomocne kompendium informacji. Jeśli […]

Sukces matek I kwartału!

  Wielka determinacja matek I kwartału zrobiła na mnie wielkie wrażenie – powiedział podczas specjalnej konferencji prasowej premier Donald Tusk. I zgodził się, aby od 1 września z rocznego urlopu rodzicielskiego mogli skorzystać wszyscy rodzice dzieci urodzonych w tym roku! Budżet, jak się okazało, może jednak udźwignąć więcej, niż wcześniej się wydawało. Dzięki niższym kosztom obsługi zadłużenia zagranicznego Polski rządowi udało się wygospodarować ponad 300 mln zł. Kolejny miliard to pieniądze pochodzące z rezerwy powodziowej.

Jakie zmiany w becikowym od 1 stycznia 2013 r. ?

Drogie mamy koniec z becikowym dla każdego. Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego, które  wynosi 1922 zł netto miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

Urlop macierzyński 2013r

Ostatnio głośno było w telewizji na temat nowych przepisów dotyczących urlopu macierzyńskiego, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2013 roku. Dla mnie przyszłej mamy, której termin porodu przypada na czerwiec tego roku 🙂 ma to niebagatelne znaczenie.  W moim przypadku urlop macierzyński jest bardzo korzystny bowiem wydłuża się on do 12 miesięcy. Jestem zatrudniona na umowę o prace na czas nieokreślony. Urlop macierzyński przysługuje mi w wymiarze 20 tygodni (przypadek urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie), bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego przysługuje mi urlop dodatkowy, którego wymiar z dniem 1 września 2013 r. będzie wynosić do  6 tygodni. […]