Urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach

Czy można skorzystać z rocznego urlopu związanego z urodzeniem dziecka z prawem do zasiłku w wysokości 80% wynagrodzenia, jeśli dziecko urodziło się w czerwcu 2013 r.?

Nowe przepisy przewidują, że począwszy od dnia 17 czerwca 2013 r., wniosek o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, z prawem do zasiłku w wysokości 80 % przez cały okres tych urlopów, można składać najpóźniej 14 dni po porodzie.  Jeśli więc dziecko urodziło się przed 4 czerwca 2013 r. nie jest możliwe skorzystanie z takiego wariantu urlopu, ponieważ wymagany 14-dniowy termin po porodzie upłynął przed dniem wejścia w życie ustawy. (W takim przypadku można pobierać zasiłek w wysokości 100 % za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 60 % za okres urlopu rodzicielskiego).  Jeśli natomiast dziecko urodziło się 4 czerwca 2013 r. i po tym dniu, jest to możliwe ponieważ w dniu wejścia w życie ustawy, a więc 17 czerwca 2013 r. nie upłynęło jeszcze 14 dni od porodu. Należy przy tym pamiętać, że wniosek o taki wariant urlopu można złożyć dopiero od dnia 17 czerwca 2013 r.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o urlop rodzicielski w przypadku korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze?

Wniosek o ten urlop trzeba złożyć najpóźniej do końca trwania urlopu uzupełniającego. Jeżeli z urlopu rodzicielskiego chce skorzystać pracownik – tata dziecka, również on wniosek o taki urlop lub jego część musi złożyć do swojego pracodawcy najpóźniej ostatniego dnia korzystania przez mamę dziecka z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w uzupełniającym wymiarze. Należy przy tym pamiętać, że nowy urlop rodzicielski trzeba wykorzystać bezpośrednio po urlopie uzupełniającym.

Jaki jest pełny wymiar urlopu rodzicielskiego?

Czy trzeba go wykorzystać od razu w całości, czy można również w częściach, a jeśli tak, to w ilu i czy muszą być one równe?  Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Można go wykorzystać w całości na raz lub podzielić na części, następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze niż 8 tygodni każda. Części te zatem nie muszą być równe.

Czy urlop rodzicielski można wykorzystywać w dniach, czy tylko w tygodniach?  Urlop rodzicielski można wykorzystywać w tygodniach, przy czym minimalny wymiar jednej jego części nie może być krótszy niż 8 tygodni.

Czy na urlopie rodzicielskim rodzice mogą „przeplatać się” opieką nad dzieckiem, tak żeby np. najpierw zajmowała się nim mama, potem tata, a potem znowu mama?

Tak, jako że nowy urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, z pierwszej z nich może skorzystać mama dziecka, z drugiej jego tata i z trzeciej znowu mama. W takim przypadku należy jednak pamietać, że części te muszą następować bezpośrednio po sobie i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

Czy roczny urlop można podzielić tak, żeby pierwsze 6 miesięcy wykorzystała mama, a kolejne 6 – tata dziecka?

Tak, można. To sami rodzice zdecydują jak wykorzystają urlop przysługujący im z tytułu narodzin ich dziecka.
Należy tylko pamiętać, że pierwsze 14 tygodni od porodu przysługuje wyłącznie mamie dziecka. Jeśli po tym czasie zdecyduje się ona wrócić do pracy, to niewykorzystaną część podstawowego urlopu macierzyńskiego udziela się jego tacie.
Niezależnie od tego tacie wychowującemu dziecko przysługuje 2- tygodniowy urlop ojcowski, który może wykorzystać do ukończenia przez nie 1 roku życia.

Jak to może wyglądać w praktyce?

Może to wyglądać np. tak: cały dodatkowy urlop macierzyński, czyli 6 tygodni wykorzystuje mama, albo też  pierwsze 3 tygodnie mama a kolejne 3 – tata.

Cały urlop rodzicielski, czyli 26 tygodni wykorzystuje tata, albo 8 tygodni mama, potem 8 – tata i kolejne 10 – mama.

Jeśli koniec podstawowego urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., wniosek o dodatkowy urlop macierzyński (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. korzystało się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem udzielonego urlopu) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA ZAKOŃCZENIA wcześniej udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. nie korzystało się z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r.,
wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

Jeśli dodatkowy urlop macierzyński w pełnym wymiarze 4 tygodni wykorzystano przed 17 czerwca 2013 r. a dziecko urodziło się po dniu 31 grudnia 2012 r.,
wniosek o 2 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

O czym jeszcze należy pamiętać?

 • pracownik jest obowiązany zachować pisemną formę wniosku,
 • ​pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika,
 • powyższe zasady dotyczą odpowiednio przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie.

Szczegółowe informacje oraz przykłady pod hasłem TERMINY w ABC RODZICÓW.

 

Jaka jest różnica między urlopem rodzicielskim a wychowawczym?

Podstawowe różnice między nowym urlopem rodzicielskim a urlopem wychowawczym dotyczą odpłatności za te urlopy oraz czasu i sposobu ich wykorzystywania.
Urlop rodzicielski jest urlopem płatnym, w trakcie którego przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości 80 % lub 60 %, urlop wychowawczy – urlopem bezpłatnym.
Czas wykorzystywania urlopu rodzicielskiego został ściśle określony: urlop ten musi następować bezpośrednio po skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.
Natomiast urlop wychowawczy moża wykorzystywać w dowolnym terminie
od narodzin dziecka do ukończenia przez nie 5 roku życia.
Urlop rodzicielski w wymiarze do 26 tygodni można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, następujących bezpośrednio po sobie i nie krótszych niż 8 tygodni każda.
Urlop wychowawczy w wymiarze do 3 lat – w czterech częściach, dowolnej długości, pomiędzy którymi mogą wystąpić przerwy.

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 80 %, a kiedy w wysokości 100 i 60 % i od czego ta wysokość zależy?

Wysokość otrzymywanego zasiłku macierzyńskiego zależy od wyboru ścieżki uzyskiwania urlopów związanych z urodzeniem się dziecka.
Nowe przepisy wprowadzają dwa rozwiązania:
W przypadku złożenia, nie później niż 14 dni po porodzie, wniosku do pracodawcy
o udzielenie bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po nim – urlopu rodzicielskiego, również w pełnym wymiarze, wówczas przez cały ten czas zasiłek będzie wynosił 80 %.
W przypadku gdy takiego wniosku się nie złoży, wysokość zasiłku będzie wynosić
100 % za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego
oraz 60 % za okres urlopu rodzicielskiego.

Czy tata dziecka, który nie jest w związku małżeńskim z mamą tego dziecka, może skorzystać z urlopu rodzicielskiego?

Nie zależy to od tego, czy rodzice dziecka pozostają w związku małżeńskim,
a od tego, czy są pracownikami:

Tak, jeśli oboje rodzice dziecka są pracownikami.
Wówczas bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze przez mamę albo tatę dziecka lub w dwóch częściach
przez oboje rodziców, tata dziecka może skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego.

Nie, jeśli mama dziecka nie jest pracownicą i co za tym idzie nie przysługuje
jej podstawowy urlop macierzyński. Wówczas nie można udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a tym samym następującego bezpośrednio po jego wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego.

źródło: http://rodzicielski.gov.pl/urlop-rodzicielski

Urlop rodzicielski w pytaniach i odpowiedziach
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

11 comments

 1. Witam
  Mam pytanie, czy jest możliwa sytuacja w której ja po 26 tygodniach urlopu macierzyńskiego składam wniosek u pracodawcy o urlop bezpłatny na 6 miesięcy, a kolejnych 26 tygodni urlopu rodzicielskiego korzysta mąż?
  Oraz czy w trakcie trwania urlopu rodzicielskiego możliwe jest osiąganie dochodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. A nie lepiej jest zawnioskować do pracodawcy o urlop wychowawczy, też jest bezpłatny. Kodeks pracy nie stawia ograniczeń, jeżeli chodzi o podjęcie pracy w trakcie urlopu rodzicielskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej np. umowy zlecenia, o dzieło lub w ramach prowadzenia działalności gospodarczej – zarówno u pracodawcy, który urlopów udzielił, jak i na rzecz innego podmiotu. Umowy cywilnoprawne przewidują bowiem większą swobodę wykonującego pracę co do czasu, sposobu i miejsca jej świadczenia.

   1. Czyli nie ma przeszkód prawnych aby ojciec przebywał na urlopie rodzicielskim w tym samym czasie w którym matka przebywa np. na urlopie bezpłatnym? De facto oboje są w tym samym czasie w domu, dlatego mnie to zastanawia…
    Mam jeszcze jedno pytanie, czy decydując się na powrót do pracy na pół etatu, przebywając równocześnie na urlopie rodzicielskim, zasiłek ulega pomniejszeniu do 40%?
    Dziękuję za odpowiedź.

 2. Witam.
  Bardzo prosze o odpowiedz. Czy moge wykorzystac tylko czesc urlopu rodzicielskiego? np 8 tygodni? Czy jezeli decyduje sie na urlop rodzicielski to musze wykorzystac go w calosci czyli pelne 26 tygodni (ja lub moj maz)? Dziekuje.

  1. Pełny wymiar nowego urlopu rodzicielskiego wynosi 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
   Można go wykorzystać w całości na raz lub podzielić na części, następujące bezpośrednio po sobie, nie więcej jednak niż trzy i nie krótsze
   niż 8 tygodni każda. Części te zatem nie muszą być równe.nowy urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w trzech częściach, z pierwszej z nich może skorzystać mama dziecka, z drugiej jego tata i z trzeciej znowu mama. W takim przypadku należy jednak pamietać, że części te muszą następować bezpośrednio po sobie i każda z nich nie może być krótsza niż 8 tygodni.

 3. Dzień dobry. Córka urodziła nam się 25 marca 2013. Żona kończy swój urlop macierzyński 22 września. Ja będę szedł na urlop rodzicielski. I teraz moje pytanie czy muszę pójść bezpośrednio od 23 września na ten urlop, czy mogę pójść od 1 października?? Z góry dziękuję za odpowiedź.

  1. Odpowiedź dla Michała. Musi zostać zachowany wymóg bezpośredniego następowania po sobie urlopów, dlatego na urlop rodzicielski musisz pójść od 23 września.

 4. Witam Aniu,
  mam pytanko. Spodziewam się synka w połowie października br. Umowę o pracę mam natomiast do końca października br. Z tego co mogę się domyślać, ta umowa nie zostanie mi przedłużona. Czy w związku z tym będzie mi przysługiwał cały urlop macierzyński jak i rodzicielski? Chciałabym wnioskować o urlop płatny w całości 80%. Czy będzie to możliwe? I gdzie i w jakim czasie ewentualnie powinnam taki wniosek złożyć? Bardzo proszę o odpowiedź.

  1. Pani Justyno,

   Jeśli umowa o pracę na czas określony, zgodnie z terminem, na który została zawarta, ulegałaby rozwiązaniu już w trakcie korzystania z urlopu przysługującego z tytułu narodzin dziecka, do końca 52-tygodniowego okresu mamie dziecka przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jak urodzi Pani dzidziusia składa Pani takie podanie o roczny urlop do swojego pracodawcy, nie później niż 14 dni po porodzie. Jak bedzie Pani miała jeszcze jakieś pytania prosze dać znać.

   Pozdrawiam 🙂

 5. Witam,mam pytanie. Mam 20 lat i we wrześniu urodzę swoje pierwsze dziecko. Do tej pory uczyłam się i z tego względu otrzymywałam rentę rodzinną po zmarłym ojcu. Jednak w tym roku skończyłam szkołę średnią. Chciałam się zapisać do szkoły policealnej jednak nie wiem czy dam radę uczęszczać na zajęcia mając maluszka w domu. Czy gdybym zapisała się do tej szkoły należałby mi się urlop macierzyński ? Tak by dostać zaświadczenie ,że dalej się uczę i żebym mogła otrzymywać rentę rodzinną.

  1. Witaj Asiu,

   Niestety w Twoim przypadku urlop macierzyńskie nie będzie Ci przysługiwał, ponieważ nie jesteś pracownikiem, nie jesteś zatrudniona. Żeby dalej otrzymywać rentę musisz dalej kontynuować naukę !!(Prawo do renty rodzinnej przysługuje do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 roku życia. Jeżeli uprawniony osiągnął 25 rok życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów (Art. 68 ust.1 p. 2 i ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z późniejszymi zmianami).
   Jeżeli zapiszesz się do tej szkoły, możesz poprosić władze szkoły o indywidualny tok nauczania (ewentualnie zapytać czy jest taka możliwość, wyjaśnić sytuacje w jakiej się znajdujesz i może uzyskasz od nich pomoc.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.