Żłobek jedna z form opieki nad małym dzieckiem

 Rozpoczynam cykl artykułów promowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na temat form opieki nad małym dzieckiem. Dzisiaj na tapecie Żłobek.

źródło: http://rodzicielski.gov.pl/

Żłobek jest jedną z kilku form opieki nad małymi dziećmi (do 3 rż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Ma wspierać rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, ale przede wszystkim zapewniać dziecku możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opiekę w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy są w pracy. Co ważne, żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże mu się szybciej rozwijać – zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

1) Co zrobić, żeby zapisać dziecko do żłobka?
Jeżeli chcesz, żeby Twoje dziecko uczęszczało do żłobka w Twojej gminie (albo sąsiadującej), w pierwszej kolejności sprawdź czy już taki funkcjonuje. Jeśli tak, należy dowiedzieć się jakie są terminy i warunki wpisania dziecka na listę oczekujących. Jeżeli w Twojej gminie nie ma żadnego żłobka, a chciałbyś żeby był – koniecznie zgłoś to w swojej gminie!

2) W jakiej grupie wiekowej dzieci mogą przebywać w żłobku?
W żłobku mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.
Wyjątkowo, w przypadkach uzasadnionych rozwojem dziecka lub brakiem miejsc przedszkolnych, możliwe jest korzystanie ze żłobka przez dziecko starsze, jednak nie dłużej niż do ukończenia 4 roku życia. Należy pamiętać o tym, że warunki przyjmowania dzieci do żłobka określa statut żłobka. Więc jeżeli statut pozwala na przyjmowanie dzieci starszych (do 4 roku życia) i są wolne miejsca, a rodzice takiego dziecka chcą, aby uczęszczało do żłobka, muszą złożyć dyrektorowi żłobka oświadczenie o przeszkodach uniemożliwiających bądź utrudniających objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym.

3) Jak długo dzieci mogą przebywać w żłobku?
W żłobku dziecko może przebywać do 10 godzin dziennie. Czas ten może zostać wydłużony, jeżeli zachodzi ważna i uzasadniona konieczność (np. rodzice muszą zostać dłużej w pracy albo pójść do lekarza po pracy). W takiej sytuacji rodzice dziecka muszą złożyć wniosek i wnieść dodatkową opłatę.

4) Ile kosztuje żłobek?
Rodzice ponoszą opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, których wysokość ustalana jest przez podmiot tworzący żłobek. W przypadku żłobków publicznych (tworzonych przez gminy), wysokość tych opłat ustala rada gminy w drodze uchwały, którą można znaleźć np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej danej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy uchwałą może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie mogą być mniejsze (co powinno zostać określone w statucie żłobka).

5) Kto opiekuje się dziećmi w żłobku?
W żłobku może pracować wykwalifikowany opiekun, pielęgniarka i położna. Dodatkowo, pracownikom żłobka mogą pomagać przeszkoleni specjalnie w tym celu wolontariusze.

6) Ilu opiekunów powinno sprawować opiekę w żłobku?
W żłobku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci.  Ponadto w żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.

7) Jak rodzice mogą współpracować z opiekunem prowadzącym zajęcia w żłobku?
Rodzice mają prawo m.in. do informacji na temat postępów dziecka oraz porad w zakresie pracy z dzieckiem, a także konsultacji z opiekunem dziecka w zakresie pracy z dzieckiem.

8) Na co zwrócić uwagę przy wyborze żłobka?
Wyróżniamy żłobki publiczne (tworzone i prowadzone przez gminy) oraz żłobki prywatne (tworzone i prowadzone przez osoby prywatne). Jednak we wszystkich obowiązują takie same standardy odnoszące się m.in. co do wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (wpis do rejestru gwarantuje, że żłobek spełnia wszystkie minimalne ustawowe standardy), warunków pobytu dzieci w żłobku i kwalifikacji personelu.

9) Kto ustala warunki przyjmowania dzieci do żłobka?
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka szczegółowo określa statut żłobka.

10) Czy dziecko z katarem lub kaszlem może przebywać w żłobku?
W żłobku zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Tak więc, w kompetencji dyrektora żłobka i rodziców dziecka pozostaje decyzja czy dziecko może przebywać w żłobku.

A wy drogie mamy co  myślicie o tej formie opieki nad dzieckiem?

Żłobek jedna z form opieki nad małym dzieckiem
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

1 comment

  1. Ja osobiście nie jestem zwolenniczką żłobków w żadnym razie 😉
    Oczywiście niektóre kobiety po porostu nie mają wyjścia i muszą oddać dziecko do żłobka ze względu na prace nie każda może sobie pozwolić by być z dzieckiem do 3 roku życia !!!
    Pozdrawiam

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.