Procedura wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego

 Jeżeli mieszkasz np w Irlandii, jesteś w ciąży i planujesz urodzić dziecko właśnie tam, nie musisz przyjeżdżać do Polski w celu rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego i nadanie nr PESEL. Możesz to zrobić za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie.

Podaje link do stronki gdzie uzyskacie wyczerpujące informacje:

http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/cywilno-prawne/umiejscowienie_aktu_urodzenia

Dokumenty konieczne do umiejscowienia (zarejestrowania) zagranicznego aktu urodzenia w polskich urzędach stanu cywilnego:
 
•    Podanie ( pobierz podanie) do pobrania na stronie pod wskazanym wyżej linkiem
•    Wniosek do Kierownika USC o sporządzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia ( pobierz wniosek) do pobrania na stronie pod wskazanym wyżej linkiem
•    Oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokumentu na język polski, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego ( wyszukiwarka tłumaczy przysięgłych). Jeżeli tłumaczenie jest wykonane za granicą, aby miało charakter urzędowy, musi być poświadczone przez konsula (koszt: 30 EUR – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia)
•    Akt małżeństwa rodziców (odpis zupełny), jeżeli rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim wymagane są odpisy aktów urodzenia*/UWAGA: Wielojęzyczne odpisy aktów urodzenia nie będą akceptowane
•    Dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu
* W przypadku, kiedy przedkładane dokumenty stanu cywilnego (np. akt urodzenia jednego z rodziców) pochodzą z państwa trzeciego  (nie z Polski i nie z Irlandii) na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przeprowadzenia procesu legalizacji dokumentu.

Formy legalizacji:

•    Legalizacja pełna
•    Apostille ( więcej)
– Opłata konsularna za umiejscowienie aktu urodzenia wynosi 50 EUR. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Wydziału Konsularnego, w dniu składania wniosku.

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że obowiązują zapisy internetowe na spotkanie w dziale cywilno-prawnym. W celu zapisania się prosimy skorzystać z serwisu e-konsulat – KLIKNIJ TU. na stronie pod wskazanym powyżej linkiem

– Załączone do wniosku dokumenty nie podlegają zwrotowi.
– Po przyjęciu wniosku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego.
– Okres oczekiwania wynosi około 8 tygodni. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji okres ten może ulec wydłużeniu.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wysłać e-mail na adres: [email protected] .

Nadanie numeru PESEL
Przy wnioskowaniu o paszport konsul może nadać numer PESEL wyłącznie na podstawie skróconego lub zupełnego odpisu polskiego aktu urodzenia (irlandzkie akty urodzenia, nie umiejscowione w Polsce, nie są honorowane)

. Źródło: http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/os_niepelnoletnie/nadanie_numeru_pesel

 

Paszporty wydawane osobom niepełnoletnim

Dzieciom do ukończenia 13. roku życia wydawane są paszporty biometryczne 5-letnie.

Wymagania przy składaniu wniosku:

1. obecność dziecka w wieku powyżej 5. roku życia (UWAGA: obecność dziecka do 5. roku życia nie jest wymagana),
2. obecność obojga rodziców z ważnymi dokumentami tożsamości (paszport lub dowód osobisty),

– jeśli jesteś samotną matką
– jeśli drugi rodzic nie wyraża zgody na paszport lub nie ma z nim kontaktu (kliknij tu)po wejściu na stronę
– jeśli jeden z rodziców nie może przyjechać do Wydziału Konsularnego (kliknij tu)po wejściu na stronę

3. numer PESEL dziecka (nadanie numeru PESEL -),po wejściu na stronę

UWAGA: W wyjątkowych sytuacjach, gdy numer PESEL nie jest nadany, Konsul może wydać osobie małoletniej paszport tymczasowy z okresem ważności maksymalnie 12 miesięcy (np. pierwszy paszport po urodzeniu dziecka). W takiej sytuacji bezwzględnie wymagane jest przedstawienie polskiego lub irlandzkiego aktu urodzenia.

4. aktualne kolorowe zdjęcie paszportowe – wymogi dotyczące zdjęcia,
5. ostatnio wydany paszport dziecka (jeżeli dziecko miało wcześniej wydany paszport),
6. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia (od momentu podjęcia obowiązku szkolnego),
7. umówienie spotkania na złożenie wniosku w serwisie internetowym e-konsulat:

– ZAPISZ SIĘ NA WIZYTĘ – wypełnianie formularza zapisów krok po kroku (kliknij tu). po wejściu na stronę

Opłata konsularna za paszport wynosi 35 EUR – wyłącznie gotówką. Paszport jest gotowy do odbioru w terminie ok. 6 tygodni od dnia złożenia wniosku.

Wymagania przy odbiorze paszportu:

1. ostatnio wydany paszport dziecka,
2. obecność jednego rodzica ze swoim dokumentem tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

Źródło: http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/os_niepelnoletnie/

 

Czy moje dziecko może posiadać dowód osobisty?
Tak. Jednak wniosek można złożyć tylko w urzędzie miasta lub gminy w Polsce (organ gminy właściwy ze względu na miejsce zameldowania dziecka).  Jeśli dziecko nie jest zameldowane, to każdy urząd miasta/gminy powinien przyjąć wniosek w celu przekazania go organowi właściwemu (urząd miasta Warszawa Śródmieście). W takiej sytuacji dowód odbiera się w urzędzie, w którym złożony był wniosek.
Czy w Wydziale Konsularnym można wyrobić dowód osobisty?

Nie, w Wydziale Konsularnym można wyrobić jedynie paszport.

Źródło: http://dublin.msz.gov.pl/pl/info_konsularne/sprawy_paszportowe/faq/najczesciej_zadawane_pytania

 

Procedura wpisania zagranicznego aktu urodzenia do polskich ksiąg stanu cywilnego
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.