Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach! Urlop rodzicielski

Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach!

Jeśli koniec urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego przypada w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.,
wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego (o ile nie złożyło się go przed 17 czerwca 2013 r.) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI przed rozpoczęciem korzystania z takiego urlopu.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. korzystało się z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach,
wniosek o uzupełniającą część dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (w wymiarze stanowiącym różnicę między nowym wymiarem tego urlopu a wymiarem udzielonego urlopu) należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO DNIA ZAKOŃCZENIA wcześniej udzielonego dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Jeśli w dniu 17 czerwca 2013 r. nie korzystało się z dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a dziecko zostało przyjęte na wychowanie po dniu 31 grudnia 2012 r.,
wniosek o dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze 6 tygodni w przypadku przyjęcia na wychowanie jednego dziecka oraz 8 tygodni w przypadku przyjęcia dwojga i więcej dzieci należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

Jeśli dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze 4 tygodni wykorzystano przed 17 czerwca 2013 r. a dziecko zostało przyjęte na wychowanie po dniu 31 grudnia 2012 r.,
wniosek o 2 tygodnie dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego należy złożyć NIE PÓŹNIEJ NIŻ W CIĄGU 7 DNI od dnia wejścia w życie ustawy (ustawa weszła w życie 17 czerwca 2013 r.), zaś urlopu należy udzielić nie później niż 14 dni od tej daty, czyli najpóźniej w dniu 1 lipca 2013 r.

O czym jeszcze należy pamiętać?

pracownik jest obowiązany zachować pisemną formę wniosku,
​pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika,
powyższe zasady dotyczą odpowiednio przypadku narodzin dziecka.

Czy po powrocie do pracy po urlopie rodzicielskim pracownicy nadal przysługują przerwy na karmienie, a jeżeli tak, to przez jaki okres czasu?

Tak. Jeśli kobieta karmi dziecko piersią przysługują jej przerwy na karmienie bez względu na to po wykorzystaniu jakiego urlopu wróciła do pracy.

Przepisy Kodeksu pracy nie wprowadzają granicy czasowej, do jakiej może ona korzystać z takich przerw. Natomiast ich długość jest zależna od dobowego wymiaru czasu pracy i liczby dzieci.

Jeżeli czas pracy wynosi 8 godzin dziennie, w przypadku karmienia jednego dziecka przysługują dwie przerwy półgodzinne, więcej niż jednego dziecka – dwie przerwy po 45 minut każda.
Jeżeli czas pracy mamy karmiącej nie przekracza 6 godzin dziennie przysługuje jej jedna przerwa na karmienie: półgodzinna w przypadku karmienia jednego dziecka lub 45 – minutowa w przypadku karmienia dwojga i więcej dzieci.
Natomiast pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

Czy tata dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego w sytuacji gdy mama dziecka (której umowa o pracę przedłużona do dnia porodu uległa rozwiązaniu z tym dniem) nie jest na urlopie macierzyńskim, ale pobiera zasiłek macierzyński?

Nie, ponieważ warunkiem udzielenia urlopu rodzicielskiego jest wcześniejsze korzystanie z podstawowego urlopu macierzyńskiego przysługującego mamie dziecka będącej pracownicą a bezpośrednio po nim z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Urlop rodzicielski stanowi więc kontynuację tych urlopów. Jeśli mama dziecka nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego (ani podstawowego ani dodatkowego), a tylko do zasiłku, to tata dziecka nie będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego.

Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji mama dziecka ma prawo do zasiłku również za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego.

Czy pracownik tata dziecka może przejąć urlop macierzyński już po miesiącu wykorzystywania tego urlopu przez mamę dziecka? Jeżeli nie, to czy są planowane zmiany w tych przepisach?

Nie, nie może. Tata dziecka ma prawo przejąć część podstawowego urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu przez mamę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni tego urlopu. Obecnie nie są planowane zmiany przepisów w tym zakresie.

Czy mamy bliźniaków urodzonych pod koniec 2012 r., które w dniu wejścia w życie nowej ustawy przebywały jeszcze na podstawowym albo dodatkowym urlopie macierzyńskim mogą skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego?

Tak, mogą. W przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie wymiar urlopu macierzyńskiego: podstawowego i dodatkowego udzielonego na zasadach obowiązujących przed 17 czerwca 2013 r. wynosił 37 tygodni. Jest więc możliwe,
że mamy bliźniaków urodzonych pod koniec 2012 r. w dniu wejścia nowej ustawy
w życie nadal korzystały z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Czy w przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy udzielającego takiego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż ½ etatu, w czasie wykonywania pracy mamie dziecka przysługuje przerwa na karmienie?

Możliwość korzystania z przerwy na karmienie dziecka piersią jest uzależniona w takiej sytuacji od tego, w jakim dobowym wymiarze czasu praca będzie wykonywana.

Jeżeli czas pracy mamy karmiącej w danym dniu wynosi co najmniej 4 godziny a nie więcej niż 6, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie: półgodzinna w przypadku karmienia jednego dziecka lub 45 – minutowa w przypadku karmienia dwojga i więcej dzieci.
Natomiast pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują.

Mama bliźniaków, która w dniu wejścia w życie nowej ustawy korzystała z podstawowego urlopu macierzyńskiego jest uprawniona do wydłużonego urlopu dodatkowego a po wykorzystaniu pełnego wymiaru tego urlopu, również do nowego urlopu rodzicielskiego.

Mama bliźniaków, która w dniu wejścia w życie nowej ustawy korzystała z dodatkowego urlopu macierzyńskiego udzielonego na starych zasadach, jest uprawniona do urlopu uzupełniającego w wysokości różnicy między nowym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego a wymiarem urlopu już wykorzystanym, a po skorzystaniu z tego urlopu, również do urlopu rodzicielskiego.

Z jakim wyprzedzeniem trzeba złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński w przypadku gdy podstawowy urlop macierzyński zakończy się w okresie od 24 do 30 czerwca 2013 r.?

Na mocy przepisów przejściowych osoby, których podstawowy urlop macierzyński zakończy się w okresie od 24 do 30 czerwca 2013 r., a które przed dniem 17 czerwca 2013 r. nie złożyły wniosku o dodatkowy urlop macierzyński, zachowają prawo do złożenia takiego wniosku w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Oto przykład:

Załóżmy, że podstawowy urlop macierzyński zakończy się 26 czerwca 2013 r..
W takim przypadku wniosek o dodatkowy urlop macierzyński można złożyć najpóźniej 7 dni przed korzystaniem z takiego urlopu, czyli najpóźniej do 19 czerwca 2013 r. (o ile oczywiście nie złożyło się go wcześniej, a więc jeszcze przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, czyli przed 17 czerwca 2013 r.).

źródło:http://rodzicielski.gov.pl

Chcesz skorzystać z uprawnień, pamiętaj o terminach! Urlop rodzicielski
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

2 comments

  1. Witam mam pytanie 25.09.2014 mam cesarkę. Zakład pracy nalega abym wniosek o urlop złożyła przed porodem ze wzg na termin naliczania wynagrodzenia. Co jeśli jednak urodZe wcześniej niż 25.09.2014? Bede musiała nowy wniosek złożyć? I drugie pytanie czy przed porodem lub w ciagu 14 dni od dnia porodu moge wnioskować od razu o podstawowy urlop macierzyński 20 tyg, dodatkowy Wiec mnie nie obwiniaj to była twoja decyzja wiedziałas na co sie piszesz! A jeśli chodzi o urlop to jeśli kończy mi sie w trakcie miesiąca września potencjalnie to do pracy musiałabym wrócić 01.09 a tyle sobie skrocilam ze 01.08 wracam. Wiec proszę przestać spekulować mam prawo wrócić nawet po 6 miesiącach i jak dalej będziesz mi jakieś dziwne historie wyrzucać to kusi mnie rozważenie tego żeby zakończyć ta dziwna nagła zmianę w twoim zachowaniu. Ale nie zrobię tego bo postępuje fair.. Krzywdy ci niczym nie zrobiłam. urlop macierzynski 6 tyg oraz urlop rodzicielski w wymiarze np 15 tyg zamiast 26. (To wszystko od razu w jednym wniosku) i jaki zasiłek bede pobierać przez poszczególne okresy urlopów?

    1. Bardzo proszę o przeredagowanie pytania, chyba się tam wkradł jakiś inny tekst.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.