Jakie dokumenty będą wymagane przy rejestracji dziecka?

 

 • Dowody osobiste rodziców
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa
 • Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona
 • Odpis skrócony aktu zgonu męża – w przypadku gdy matka dziecka jest wdową

Pesel otrzymasz zgłaszając się (po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego) do biura meldunkowego w Urzędzie Dzielnicy lub Gminy, gdzie zamieszka dziecko.

Jakie dokumenty będą wymagane przy rejestracji dziecka?
Zagłosuj na ten post

Udostępnij:

8 comments

 1. witam. jestem w 5 miesiącu ciąży i nie posiadam ubezpieczenia zdrowotnego. czy jest jakaś instytucja w której mogę się zarejestrować by uzyskać ubezpieczenie.. nie stać mnie na prywatne wizyty u lekarza.

  1. Z tego co kojarzę do kobietom w ciąży, jak i osobom do 18 r.ż, przysługuje darmowa opieka lekarska. Dotyczy to również porodu w szpitalu. Jednakże musiałabyś najlepiej zadzwonić do swojego oddziału NFZ i wypytać o wszystko. Albo tak jak już ktoś podpowiedział, zarejestrować się w UP jako osoba bezrobotna.

 2. Witam. Jestem wdową od pewnego czasu i spodziewam się dziecka innego partnera. Tylko jest problem nie mam z nim kontaktu i nie znam jego adresu stałego zameldowania. Co mam teraz zrobić …

 3. Witam.Mam pytanie,jestem wdową a obecnie spodziewam sie dziecka innego partnera. Problem w tym że nie mam z nim kontaktu i nie znam jego stałego adresu zameldowania.
  Jak będzie z wpisaniem go do Aktu Urodzenia

  1. W Twoim przypadku zastosowanie mają przepisy USTAWy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Musisz wystąpić do sądu o ustalenie ojcostwa. Dla Ciebie poniżej przytoczone art. kodeksu.

   Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

   § 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie żyje — przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.

   § 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje — przeciwko dziecku.

   § 4. W razie śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa, ustalenia mogą dochodzić jego zstępni.
   Orzeczenia

   Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.

   § 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
   Orzeczenia

   Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wytoczyć także prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. Jeżeli uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka, prokurator może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania.

 4. Witam
  Jestem rozwódką od kilku lat i do niedawna byłam w związku partnerskim z ojcem dziecka, którego się spodziewam. Teraz jestem sama, więc jakie dokumenty potrzebuję do zgłoszenia dziecka w urzędzie i ile mam na to czasu? Jestem sama i nie ma kto mi pomagać przy tych wszystkich czynnościach. Proszę o informację. Pozdrawiam

  1. Witaj Monika,
   Fakt urodzenia dziecka należy zgłosić do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od urodzenia dziecka.
   W Twoim przypadku gdy jesteś sama, będziesz obolała po porodzie i nie będziesz mogła tego zrobić samodzielnie. Fakt urodzenia dziecka zobowiązani są zgłosić lekarz lub położna lub zakład opieki zdrowotnej (szpital). Zgłoszenie takie wówczas następuje w formie pisemnej.
   Pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka powinno w szczególności zawierać:

   1) imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania matki dziecka;
   2) imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsca stałego zameldowania ojca dziecka;
   3) dane dotyczące wykształcenia rodziców dziecka;
   4) dane dotyczące źródła utrzymania rodziców dziecka;
   5) datę urodzenia dziecka;
   6) określenie miejscowości urodzenia dziecka;
   7) określenie płci, ciężaru i długości dziecka;
   8) charakterystykę porodu.

   Jeżeli stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.
   Jeżeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa, wpisuje się do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca — imię wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania — jedno z imion zwykle w kraju używanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe — nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce „Uwagi”.
   Jeżeli osobiste stawiennictwo w USC jest utrudnione, można również ustanowić pełnomocnika do przeprowadzenia zgłoszenia urodzenia, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i zgłoszone do protokołu. W treści pełnomocnictwa powinny znaleźć się dane niezbędne do sporządzenia Aktu Urodzenia.
   Bezpośrednio po sporządzeniu, akt musi zostać podpisany przez osobę dokonującą zgłoszenia oraz kierownika USC.
   Do aktu urodzenia wpisuje się:
   • nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka,
   • miejsce i datę urodzenia dziecka,
   • nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię, miejsce i datę urodzenia oraz miejsce ich zamieszkania w chwili urodzenia się dziecka,
   • nazwisko, imię i miejsce zamieszkania osoby zgłaszającej fakt narodzin dziecka,
   • dane dotyczące szpitala lub innego zakładu opieki zdrowotnej, jeżeli to zakład dokonał zgłoszenia.

   Mam nadzieje, że informacje wskazane wyżej pomogą Ci i odnoszą się to Twojego indywidualnego przypadku.

   Źródło: ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 212, poz. 1264),

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.