Dowiedz się więcej na temat funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjny to pomoc materialna udzielana przez państwo osobom, których płatnicy alimentów okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. Kto może skorzystać? Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego pokrywa się z wysokością bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie. Przyznanie prawa do nich jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują: gdy osoba uprawniona do świadczeń nie ukończyła 18 lat gdy osoba uprawniona do świadczeń uczy się w szkole do 25 roku życia bezterminowo, jeśli osoba, której przysługują […]