Jakie dokumenty będą wymagane przy rejestracji dziecka?

  Dowody osobiste rodziców Odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa Odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie – w przypadku, gdy matka dziecka jest rozwiedziona Odpis skrócony aktu zgonu męża – w przypadku gdy matka dziecka jest wdową Pesel otrzymasz zgłaszając się (po rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego) do biura meldunkowego w Urzędzie Dzielnicy lub Gminy, gdzie zamieszka dziecko.