Klaps – jesteś na TAK czy na NIE?

Bicie dzieci to nadal dość powszechnie stosowana praktyka i spory problem, nie tylko w Polsce. Wielu obrońców kar cielesnych twierdzi, że klaps nie jest przemocą fizyczną a skutecznym narzędziem wywierania określonego wpływu na dziecko. Czy można zgodzić się z taką opinią? Klaps, choć wielu kojarzy go ze skuteczną metodą na uspokojenie malucha i dotarcie do niego, nadal jest elementem szeregu zachowań świadczących o stosowaniu przemocy fizycznej (oraz psychicznej jednocześnie) wobec dziecka. Pozornie niewinne uderzenie, niesie całą lawinę konsekwencji, które wpłynąć mogą znacząco na dzieciństwo jak i dorosłe życie. Czym jest klaps i jakie zagrożenie niesie w mojej opinii?